Siberian Health GmbH ile Genel İşbirliği Sözleşmesi şartlarını

§1 Kavramların ve terimlerin tanımı
§2 İşbu belgede kullanılan kavramlar ve terimler
§3 Sözleşmenin akdedilmesi / Danışmanın Statüsü
§4 Siberian Health'ın Yükümlülükleri
§5 Eğitim
§6 Bilgi materyalleri
§7 Danışmanın Yükümlülükleri
§8 Paralel işe alım
§9 İzinsiz rekabet yasağı
§10 Gizlilik yükümlülüğü
§11 Fikri mülkiyet haklarının korunması
§12 Reklam ve bilgilendirme faaliyetleri
§13 Sorumluluk
§14 Ürüne dair sorumluluk
§15 Yeni Danışmanların işe dahil edilmesi
§16 Aile bağları
§17 Yeni Danışmanları işe dahil etme haklarının korunması
§18 Mükerrer kayıt yasağı
§19 Kişisel grup bütünlüğü
§20 Ücret hesaplama temelleri
§21 Ücretin hesaplanması ve ödenmesi
§22 KDV indirimi hakkı
§23 Sözleşmenin süresi
§24 Sözleşme feshinin sonuçları
§25 Borçların ödenmesi
§26 Süre sınırlamaları
§27 Yaptırımlar
§28 Son hükümler
§29 Değişiklikleri yapma hakkı
Sorularınız kaldı mı?
Hizmetler ve teslimat ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa çağrı merkezimiz ile iletişime geçmenizi veya e-posta adresimize yazmanızı rica ederiz:

[}item{]